Các sản phẩm của Thương hiệu Splenda® có phù hợp với keto không?

Các sản phẩm Chất tạo ngọt của Thương hiệu Splenda sau đây phù hợp cho KETO và chứa 0g carbs ròng cho mỗi khẩu phần:

  • Splenda Stevia dạng gói và lọ
  • Splenda Liquid (Sucralose, Stevia, Monk Fruit)
  • Splenda La hán Quả dạng túi và lọ
  • Splenda Allulose dạng túi và lọ

Splenda Diabetes Care Shakes chứa 2,5-3,5g tinh bột trong mỗi chai (Vani Pháp, Chuối dâu = 2,5g; Sô cô la sữa = 3,5g).

Vui lòng xem các trang danh sách sản phẩm riêng lẻ để biết thêm thông tin về các thành phần.

0969 883 480 - 0973 478 880