Splenda® (sucralose) có gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe hoặc các bệnh như ung thư hoặc tác động tiêu cực đến gan hoặc thận không?

Không. Trên khắp thế giới, sucralose đã được xác nhận là an toàn. Nó được chấp thuận để sử dụng ở hơn 80 quốc gia, được sử dụng để làm ngọt hơn 4.000 sản phẩm thực phẩm và đồ uống và cung cấp vị ngọt trong một số loại thuốc và thực phẩm y tế.

Ngoài ra, vào năm 2019, Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) đã chia sẻ rằng các thử nghiệm an toàn của sucralose đã chỉ ra sản phẩm không có hại đến sức khỏe khi tiêu thụ sucralose cao hơn mức tiêu thụ khuyến nghị ​​ở người. IARC cũng điều chỉnh sucralose xuống mức ưu tiên thấp trong IARC Monographs 2020-2024 , khi không có nghiên cứu hay bằng chứng nào về sucralose gây ung thư ở người.

0969 883 480 - 0973 478 880