Bao bì Splenda® có thể được tái chế không?

Vui lòng tham khảo số khả năng tái chế được tìm thấy ở dưới đáy của Splenda Liquid, Splenda Coffee Creamer, Splenda Diabetes Care Shakes, và lọ Splenda Brand Sweetener để xem liệu những vật dụng này có thể tái chế được trong khu vực của bạn hay không. Các thành phần bằng nhựa trên mỗi sản phẩm này có thể được tháo ra và tái chế.

Các gói Splenda Original và Splenda Stevia có thể được tái chế.

Tất cả bao bì giấy bìa carton đều có thể được tái chế.

Không thể tái chế các loại túi, gói sợi, lớp lót bằng nhựa trong Splenda Premium Sweet Teas và hộp nhựa dùng cho Splenda Minis .

0969 883 480 - 0973 478 880