Các sản phẩm của Thương hiệu Splenda® có hết hạn không?

Đường ăn kiêng Splenda được ghi hạn sử dụng Best By date (sản phẩm nếu không có dấu hiệu hư hỏng vẫn có thể dùng sau ngày này)

Khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát các sản phẩm dạng gói, lọ hoặc túi Splenda Original, Splenda Cỏ Ngọt và Splenda La Hán Quả dạng hạt sẽ giữ được vị ngọt và có thể được tiêu thụ sau ngày Best By date. Các hạn sử dụng tham khảo dưới đây được khuyến nghị theo quy định tại Mỹ, hạn sử dụng được tính từ ngày sản xuất cho đến trước khi sản phẩm được mở hộp:

     - Đường ăn kiêng Splenda Original  – 36 tháng

     - Đường ăn kiêng Splenda Cỏ Ngọt – 24 tháng

     - Đường ăn kiêng Splenda dạng lỏng – 24 tháng

     - Đường ăn kiêng Splenda La Hán Quả – 24 tháng

     - Đường ăn kiêng Splenda Allulose – 24 tháng

     - Đường ăn kiêng Splenda Baking Blend – 24 tháng

Splenda Premium Sweet Teas được ghi hạn sử dụng Use By date (không nên sử dụng khi quá ngày hạn sử dụng)

     - Splenda Premium Sweet Teas có hạn sử dụng 12 tháng khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
     - Khi chưa mở nắp, sản phẩm luôn giữ được chất lượng và an toàn, nhưng nên được bảo quản và thưởng thức lạnh.
     - Sau khi mở nắp, sản phẩm nên được bảo quản lạnh và dùng hết trong vòng 14 ngày.

Splenda Diabetes Care Shakes được ghi hạn sử dụng Use By date

     - Splenda Diabetes Care Shakes có hạn sử dụng 12 tháng khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
     - Khi chưa mở nắp, sản phẩm luôn giữ được chất lượng và an toàn, nhưng nên được bảo quản và thưởng thức lạnh.
     - Sau khi mở nắp, sản phẩm nên được bảo quản lạnh và dùng hết trong vòng 48 giờ.

Splenda Coffee Creamers được ghi hạn sử dụng Use By date

     - Splenda Coffee Creamers có hạn sử dụng 9 tháng khi được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát.
     - Khi chưa mở nắp, sản phẩm luôn giữ được chất lượng và an toàn, sản phẩm có thể bảo quản lạnh.
     - Sau khi mở nắp, sản phẩm nên được bảo quản lạnh và dùng hết trong vòng 14 ngày.

0969 883 480 - 0973 478 880